• Samorząd uczniowski

     • tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. To organizacja demokratyczna. Na jej czele stoi Rada Samorządu oraz Rady Klasowe. Biorą one aktywny udział w tworzeniu życia szkoły. Organy Samorządu Uczniowskiego reprezentują interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Wraz z wiekiem uczniów zwiększa się zakres działalności Samorządu Uczniowskiego oraz współodpowiedzialność za wyniki pracy szkoły. W pracach tych pomagają wychowawcy oraz opiekunowie samorządu.

      Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz naszą działalnością.