• 13.02.1984
     • Szkoła rozpoczęła swoją działalność

      Szkoła rozpoczęła swoją działalność

      Szkoła rozpoczęła swoją działalność jako ośmioletnia szkoła podstawowa. Dyrektorem została pani mgr Teresa Kiliańska.

    • 1990
     • Nowe skrzydło szkoły

      Nowe skrzydło szkoły

      1 października otwarto nowe, przeznaczone dla uczniów klas I-III "skrzydło" szkoły, dobudowane z inicjatywy rodziców, Rady Pedagogicznej i władz oświatowych Dzielnicy.