• 314

     • W naszej szkole dbamy nie tylko o potencjał intelektualny oraz emocjonalny naszych uczniów, ale także o ich rozwój fizyczny, który oprócz ruchu wymaga kontaktu z rówieśnikami, tym samym rozwija umiejętność współpracy i zdrowej rywalizacji.

      W procesie wychowania szczególnie ważne jest rozwijanie zamiłowania do aktywności fizycznej oraz wypracowanie w dziecku potrzeby ruchu. Należy już od wczesnego dzieciństwa uzmysławiać dzieciom, że uprawianie sportu jest najprostszą drogą do dobrej kondycji a przede wszystkim do zachowania zdrowego organizmu. Pamiętajmy, zatem wszyscy, że sport jest najlepszym lekarstwem na wszelkie dolegliwości – i co ważne – dostępnym bez recepty. Aktywność ruchowa wpływa również na sferę psychiczną i społeczną dziecka. Pomaga uzyskać szereg cech niezbędnych w życiu dorosłego człowieka, takich jak: równowaga emocjonalna, odporność na stres, umiejętność psychicznej adaptacji do zmieniających się warunków. Kształtuje ponadto poczucie odpowiedzialności, zdyscyplinowania, wytrwałości w pokonywaniu trudności, sprzyja też przyswajaniu norm społecznych. Przy pomocy ruchu dziecko wyzwala również aktywność umysłową. W toku zajęć ruchowych gromadzi wrażenia i spostrzeżenia, wzbogaca zasób własnych doświadczeń, wyobrażeń, pojęć, kształci pamięć, uwagę, myślenie. Bawiąc się z innymi dziećmi podporządkowuje się ogółowi, wdrażając się do słuchania poleceń dziecko kształtuje swój charakter, uczucia, wolę. Zajęciom ruchowym towarzyszą zwykle uczucia radości i zadowolenia, co sprzyja wypoczynkowi i odprężeniu, eliminacji agresji i gniewu.

      Ewelina Kucharska