• Opłata na Radę Rodziców

   Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 314

   Konto: 67 2030 0045 1110 0000 0248 2390

   Subkonto do wpłat na fundusz świetlicy:

   Konto: 33 2030 0045 1110 0000 0248 2420

   Na stary numer rachunku Rady Rodziców w banku PKO BP prosimy już nie realizować przelewów rachunek zostanie w niedługim czasie zamknięty.

   Opłata za legitymację

   DBFO Dzielnicy Białołęka

   Szkoła Podstawowa nr 314 ul. Porajów 3, 03-188 Warszawa

   konto: 69103015080000000550180014

   W przypadku zagubienia legitymacji prosimy o złożenie podania o wydanie nowej legitymacji w sekretariacie szkoły, uiszczenie opłaty na wyżej podany numer konta, oraz przyniesienie zdjęcia wraz z pokwitowaniem wpłaty, celem wyrobienia nowego dokumentu. Opłata za legitymację wynosi 9zł