• Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:

   14 października 2022 r.

   31 października 2022 r.

   02, 04, 05 maja 2023 r.

   23 -  25 maja 2023 r. - egzamin ósmoklasisty

   09 czerwca 2023 r.