• Integracja w sp314

     • Nadrzędnym celem naszej szkoły jest zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie.

      Pomimo, że nie nosimy nazwy szkoły integracyjnej, nie są nam obce zamierzenia takich placówek. Integracja w placówce szkolnej polega na organizacji wspólnego kształcenia i wychowania uczniów pełnosprawnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Głównym celem takiego postępowania jest stworzenie warunków do optymalnego, maksymalnego i wszechstronnego rozwoju zarówno intelektualnego jak i emocjonalno – społecznego tych uczniów.

      Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami.

      Pedagodzy Specjalni