• Realizowane programy

  • eTwinning
  • Erasmus+
  • Global Scholars
  • varsavianistyczna szkoła
  • Mały Ratownik
  • Chronimy dzieci
  • Szkoła z pomysłem
  • Szkołą przyjazna uczniom z dyslekcją
  • Szkoła ucząca się
  • Ocenianie kształtujące
  • Wars i Sawa
  • eTwinning School
  • Mind The Sport
  • Edukacja dla rozwoju regionu
 • Projekty Unijne „Edukacja dla rozwoju regionu”
   
 • Zrealizowane programy

   brak danych