• Wolontariat

     Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą młodych ludzi, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne oraz kulturalne.

     Podstawowym celem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, zapoznanie z ideą wolontariatu i przygotowanie do pracy wolontariusza.

     Najważniejszymi zadaniami wolontariatu szkolnego jest podejmowanie działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych, niesienie pomocy rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach, promocja życia bez uzależnień i wspieranie działań mających na celu walkę z głodem i innymi problemami współczesnego świata.

     Najważniejsze inicjatywy podejmowane w roku szkolnym 2019/2020:

     • zbiórki żywności i odzieży;
     • zbiórki monet o niskim nominale Góra grosza; 
     • zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska;
     • przedstawienia  i kiermasze charytatywne;
     • wykonywanie kartek świątecznych;
     • zbieranie zużytych pojemników po tuszu do drukarek;
     • udział w WOŚP;
     • pomoc uczniowska w odrabianiu zadań domowych.