• Biblioteka

     • Godziny otwarcia biblioteki: poniedziałek  08.00 - 16:30
                                                           wtorek            08.00 - 16.30
                                                           środa              07.00 - 16.30
                                                           czwartek        08.00 - 16.30
                                                           piątek              08.00 - 16.30
       
      Misja biblioteki:
      Biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.
      Wyrabia nawyki samokształcenia na dalszych etapach edukacji szkolnej.

      Cele:

      1. Biblioteka kształtuje umiejętności uczniów w zakresie poszukiwania,  porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł; w tym, rozwija umiejętności korzystania z technologii informacyjnej i mediów;
      2. Biblioteka uczy dzieci i młodzież aktywnego korzystania z dorobku kultury lokalnej, regionalnej i państwowej;
      3. Biblioteka rozwija zamiłowania i zainteresowania czytelnicze uczniów;
      4. Biblioteka kultywuje tradycje narodowe kraju, regionu, miasta i szkoły;
      5. Pomoc we wzbogacaniu warsztatu pracy innych nauczycieli oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli bibliotekarzy.