• Szkoła Ucząca się
    • Szkoła Ucząca się

    • 11.01.2017 16:43
    • Już drugi rok nasza szkoła uczestniczy w programie Całościowy Rozwój Szkoły, stale się rozwijamy i dbamy o jakość swojej pracy. Propagujemy wprowadzanie oceniania kształtującego do pracy szkoły i wspieramy współpracę nauczycieli w zespołach.
    • więcej