Nawigacja

Comenius 2010 - 2012

O programie

 Program Comenius- Partnerskie Projekty Szkół

     Projekt: „Dla życia bez jedzenia śmieciowego”/For a life without junk food/

 

 

Cele Programu Comenius:

 • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
 • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich;

 

Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2010/2011 do Programu Comenius.

Projekt „Dla życia bez jedzenia śmieciowego”/For a life without junk food/ jest wielostronnym projektem realizowanym przez 5 szkół z różnych krajów i koncentruje się na doskonaleniu znajomości języków obcych, umożliwieniu uczniom w jak najszerszym zakresie poznania krajów partnerskich, kultury, języka, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim na popularyzowaniu idei zdrowego odżywiania.

W naszym projekcie uczestniczą następujące państwa: Polska, Włochy, Bułgaria, Rumunia i Turcja.

Spotkanie inicjujące pracę nad projektem odbyło się w dniach 27 – 30 X w Varnie, w Bułgarii.

Współpraca między państwami ma potrwać do końca czerwca 2012 roku. Na ten czas przewidziano wiele atrakcyjnych przedsięwzięć związanych z projektem, m.in.:

 • ułożenie ankiety adresowanej do dzieci na temat ich nawyków żywieniowych,
 • założenie strony internetowej projektu „Dla życia bez jedzenia śmieciowego”/For a life without junk foods w języku angielskim,
 • utworzenie słownika tematycznego w różnych językach,
 • porady specjalistów odnośnie zdrowego odżywiania,
 • kalendarz noworoczny 2011/2012
 • mini ogródek szkolny z warzywami
 • bal kostiumowy przeciwko junk food (niezdrowej żywności)
 • zawody sportowe
 • umieszczanie na bieżąco prezentacji multimedialnych na stronie internetowej projektu
 • korespondencja, wymiana doświadczeń w języku angielskim na forum strony internetowej z uczniami krajów partnerskich

Kontakt

e-mail do administratora strony: admin@sp314.pl