Nawigacja

 • Zima w Mieście 2015

 • Drodzy Rodzice uczniów klas czwartych,

  zapraszamy do zapoznania się z prezentacją "Dobry start"  przygotowaną przez zespół nauczycieli i przedstawioną przez wychowawców klas czwartych podczas ostatniego zebrania. Prezentacja znajduje się w zakładce  Strefa Rodzica – Prezentacje.

   

 • BADANIA LEKARSKIE DLA UCZNIÓW KLAS SPORTOWYCH

  Program Zdrowotny "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie" jest finansowany z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy. Program obejmuje dzieci i młodzież w wieku 6-21 lat zamieszkałą w Warszawie uprawiającą sport w klubach sportowych, klasach sportowych, szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego. Program realizuje Poradnia Medycyny Sportowej przy Al. Wyzwolenia 6.  Zapisy na badania profilaktyczne, na rok 2015, prowadzi Rejestracja Poradni (tel. 22 83 05 498 lub 22 83 05 499) czynna od poniedziałku do piątku.

  Zaproszenie_do_udzialu_w_programie.pdf

   

   

 • OPŁATY ZA ŻYWIENIE

  UWAGA!

  OPŁATY ZA ŻYWIENIE

  W przypadku jakichkolwiek zaległości w opłatach za żywienie dzieci, uprzejmie prosimy o ich szybkie uregulowanie. Przelewy powinny być wysyłane nie później niż 12. grudnia b.r.

   Jednocześnie prosimy, aby w grudniu nie wpłacać na konto stołówki żadnych pieniędzy na poczet żywienia w styczniu. Informacja o koszcie posiłków i terminach wpłat pojawią się w szkole oraz na stronie internetowej pod koniec grudnia.

 • 06.11.2014

  Jesteś ciekawy, ambitny, chciałbyś wiedzieć więcej i dobrze napisać sprawdzian szóstoklasisty kliknij w link i obejrzyj!!!

  O sprawdzianie...

 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych

  Niżej wymienione dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

  10.11.      

  2.01.   

  5.01.    

  1.04.      

  30.04.   

  5.06.  

  Dzieci nie mające opieki w domu mają zapewnione zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

 • Pomoc socjalna dla uczniów – rok szkolny 2014/2015

 • Zmiana adresu mailowego szkoły

  Nowy adres mailowy szkoły: 

  sp314@edu.um.warszawa.pl
 • Strona Rady Rodziców

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi
  03 - 188 Warszawa, ul. Porajów 3
 • (022)811 40 07

Galeria zdjęć